Безплатен онлайн курс
Откровението на Йоан
Научете повече

Библейски апокалипсис

Безплатен онлайн курс разглеждащ библейската книга Откровение на Йоан

 • Какво ви предлагаме?

  Предлагаме ви обстоен курс върху Библейската книга "Отровение на ап. Йоан". Курсът започва от първите стихове на книгата и разглежда последователно всичките 22 глави. Откровението съдържа сбъднати пророчества и такива, които предстоят да се сбъднат. Надникнете в бъдещето, разгледайте подробно стих по стих цялата книга и научете какво предвещава Библията за съдбата на нашия свят. Уроците са написани от Агоп Тахмисян, изнесъл стотици беседи и лекции на библейска, морално-етична, здравна и научна тематика, автор на редица научно-богословски статии и книги като: "Библейска Космология", "Геологията и Библейския потоп", "Библейски апокалипсис", "Даниил и човешката цивилизация" и др.

 • Основната тема

  Централната тема на Откровението е великата борба между Бог и Христос от една страна, и Сатана от друга, фокусирана в катаклизмичния край на света и установяването на новия свят. Целта на книгата Откровение е посочена ясно в нейния преамбюл: “Откровението на Исус Христос, което Му даде Бог, за да покаже на служителите Си онова, което скоро ще стане...” Откр.1:1. Тук по-пълно от всяко друго място на Свещеното Писание, завесата, която отделя видимото от невидимото е вдигната, за да се открие, че “над прилива и отлива на човешките интереси, сили и страсти, в течение на техните движения, са действали мълчаливо и търпеливо представители на Всемилостивия, в изпълнение на Неговата воля.”

 • Библия и пророчество

  Библията е уникална книга, несравнима по замисъл и съдържание с никоя друга. Универсална, с много богата тематика, тя съдържа всичко към което се стреми човешкият дух. Тя ни насочва към вяра в Бога. Иван Вазов е изразил тези идеи по следния начин: “Аз не познавам под небето друга книга по-могъща и тъй всеобща каквато е Библията. Там, където тя се знае и чете, злините са случайни, а добрините трайни спътници на живота...” Предсказването на бъдещите събития е вън от възможностите на човешкия интелект. Библията съдържа предсказания за съдбата на градове, народи, цялото човечество, политическото и религиозното развитие на света до края на земната история.

 • Разгледайте
  някои от
  уроците

Библейски апокалипсис

Рагледайте някои от уроците, които ви предлагаме.

ВЪВЕДЕНИЕ

Урок №1

ПИСМА ДО ЦЪРКВИТЕ В ЕФЕС И СМИРНА

Урок №4

СЕДЕМТЕ ПЕЧАТА

Урок №9

ПЪРВИТЕ ЧЕТИРИ ТРЪБИ

Урок №14

ДВАМАТА СВИДЕТЕЛИ

Урок №18

НЕБЕСНАТА ВОЙНА

Урок №21

СЪВРЕМЕННИЯТ ИКУМЕНИЗЪМ И ДВАТА ЗВЯРА

Урок №26

СЕДЕМТЕ ЯЗВИ 1-ВА ЧАСТ

Урок №31

ГОЛЯМАТА БЛУДНИЦА, СЕДЯЩА НА ЧЕРВЕН ЗВЯР

Урок №33